Light is a simple one page website

Implementujeme efektívne daňové stratégie,  poskytujeme poradenstvo v       oblasti daňovej legislatívy pre široký okruh domácich klientov  a zahraničných partnerov pôsobiacich na Slovensku, pomáhame pri rôznych obchodných rozhodnutiach  na základe fiškálnych zmien a vývoja. Pôsobíme na základe licencie udelenej Slovenskou komorou daňových poradcov.

Poskytujeme široké spektrum účtovných, ekonomických  a poradenských služieb v rôznych odvetviach ziskovej aj neziskovej sféry tak, aby sme  majiteľom firiem a manažérom poskytli informácie potrebné k prosperite a efektívnemu riadeniu spoločnosti. Tieto služby poskytujeme od roku 2000 so zameraním na malé a stredné spoločnosti.

Navrhujeme a identifikujeme stratégie riadenia rizika, ponúkame dohľad nad portfóliom klientov v oblasti poistenia a sprostredkujeme poistné plány a produkty renomovaných poisťovacích spoločností pôsobiacich na Slovensku najmä v oblasti neživotného a cestovného poistenia. Činnosť je vykonávaná pod dohľadom Národnej banky Slovenska..